Bostadsrättsföreningen Klevan, Seglarbyn

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Klevan, Seglarbyn är ett av många verksamheter som finns i Strömstad. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Klevan, Seglarbyn finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Klevan, Seglarbyn som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1979-05-21.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Babordsv. 11, 452 90, Strömstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Klevan, Seglarbyn så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0526-12876.

Strömstad arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Klevan, Seglarbyn ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Klevan, Seglarbyn. Det finns flera verksamheter i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid, förvalta föreningens fasta och lösa egendom samt i övrigt främja sina medlemmars gemensamma intressen. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bo- stadsrätt eller andel av bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Klevan, Seglarbyn är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av -Lauritzen, Jan i förening med en av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Klevan, Seglarbyn och det är följande personer, Lauritzen, Jan som är född 1951 och har titeln Extern firmatecknare, Bruhn, Kurt som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Bjelland, Åmund som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Stenström, Gry Sissel som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Brokhaug, Knut Halvor som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, Jensen, Björn som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES.Kristensen, Christian som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Klevan, Seglarbyn är 716408-5271.