Bostadsrättsföreningen Stenbiten

Västra Götalands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Stenbiten vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Strömstad så är Bostadsrättsföreningen Stenbiten ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västra Götalands län så finns det ännu fler.

Strömstad arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Strömstad och i Västra Götalands län. Redan 1979-12-28 så skapades Bostadsrättsföreningen Stenbiten och företaget är har ej F-skattsedel.

716408-5453 är organisationsnummret för företaget som finns i Strömstad.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Stenbiten och det finns många företag som är i Västra Götalands län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Stenbiten så går det att nå dem via telefon på 0522-653600 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Stenbiten är Eriksson, Laila Viveka som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Rolf Christer Roland som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Wimmer, Roland Isidor som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Curt-Åke Ragnar som är född 1944 och har titeln Suppleant, Henriksson, Ragna Margareta som är född 1944 och har titeln Suppleant, Tisell, Eva Anna Sofia som är född 1970 och har titeln Suppleant.