Bostadsrättsföreningen Kosterhusen

Västra Götalands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder för obegränsad tid, förvalta föreningens fasta och lösa egendom samt i övrigt främja sina medlemmars gemensamma intressen. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätts- havare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Kosterhusen vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Strömstad så är Bostadsrättsföreningen Kosterhusen ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västra Götalands län så finns det ännu fler.

Strömstad arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Strömstad och i Västra Götalands län. Redan 1985-01-22 så skapades Bostadsrättsföreningen Kosterhusen och bolaget är har ej F-skattsedel.

716408-9125 är organisationsnummret för bolaget som finns i Strömstad.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Kosterhusen och det finns många bolag som är i Västra Götalands län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kosterhusen så går det att nå dem via telefon på 08-6688681 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna eller en av dem i förening med -Tisell, Eva Anna Sofia

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Kosterhusen är Tisell, Eva Anna Sofia som är född 1970 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Nils Åke som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Borgmo, Ivar som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Möller, Arvid som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Siverts, Lise som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Stade, Per Yngve som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotHansson, Kjell Roland som är född 1950 och har titeln Suppleant, .