Riksbyggens Bostadsrättsförening Sjöboskogen

Västra Götalands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sjöboskogen är ett av många företag som finns i Strömstad. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Sjöboskogen finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sjöboskogen som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1986-06-17.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Havsv. 9, 452 38, Strömstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening Sjöboskogen så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-6629914.

Strömstad arbetar för att företag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Sjöboskogen ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening Sjöboskogen. Det finns flera företag i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Sjöboskogen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening Sjöboskogen och det är följande personer, Börjesson, Björn Erik Rune som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Erik Göran som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Fosser, Jan Thorleif som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyqvist, Per Ulf Mikael som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Oleniusson, Sune Ingemar som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Trulsson, Britt Louise som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot.Haugan, Torstein Kristian som är född 1933 och har titeln Suppleant, Holmen, Sverre Ingar som är född 1953 och har titeln Suppleant, Tisell, Eva Anna Sofia som är född 1970 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening Sjöboskogen är 716444-0559.