Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömstadshus nr 2

Västra Götalands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömstadshus nr 2 är ett av många verksamheter som finns i Strömstad. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömstadshus nr 2 finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömstadshus nr 2 som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1956-05-28.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till N. Kyrkog. 14, 452 30, Strömstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömstadshus nr 2 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0522-653600.

Strömstad arbetar för att verksamheter som Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömstadshus nr 2 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömstadshus nr 2. Det finns flera verksamheter i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömstadshus nr 2 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömstadshus nr 2 och det är följande personer, Fröjd, Doris Irene som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Claes-Göran som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Kurt Arne som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Sörqvist, Birgitta Marianne som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Tisell, Eva Anna Sofia som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Fröjd, Bertil Georg Roland som är född 1930 och har titeln Suppleant.Nilsson, Signe Ingeborg Madelaine som är född 1941 och har titeln Suppleant, Nyqvist, Per Ulf Mikael som är född 1963 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömstadshus nr 2 är 755900-0828.