Parabolens samfällighet Strömstad ek. för.

Västra Götalands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvalta och vidareutveckla "parabolens anläggning", att till boende i anslutna föreningar erbjuda ett fullgott tv-programutbud till rimlig kostnad, att ta fram bästa möj- liga erbjudande om höghastighetsinternet till boende i anslutna föreningar, att utöva de rättigheter och svara för de åligganden som ankommer på samfälligheten i dess egenskap av ansvarig för tv-programutbudet, samt framtida höghastighetsinternet, att i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen inom arbets- området.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Parabolens samfällighet Strömstad ek. för. vars verksamheterstyp är Ekonomisk förening.

I Strömstad så är Parabolens samfällighet Strömstad ek. för. en av många verksamheter vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Västra Götalands län så finns det ännu fler.

Strömstad arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Strömstad och i Västra Götalands län. Redan 2000-11-23 så skapades Parabolens samfällighet Strömstad ek. för. och verksamheten är har ej F-skattsedel.

769606-4117 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Strömstad.

Just nu är Parabolens samfällighet Strömstad ek. för. och det finns många verksamheter som är i Västra Götalands län

Vill ni komma i kontakt med Parabolens samfällighet Strömstad ek. för. så går det att nå dem via telefon på 0522-654458 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Sofia Bergström och Hans Elfström, var för sig.

Följande personer är på något sätt aktiva inom Parabolens samfällighet Strömstad ek. för. är Andersson, Bengt Tore Ronny som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergström, Agneta Sofia som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Elfström, Hans Mikael som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Oleniusson, Sune Ingemar som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Sörlie, Jan-Olav som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Enoksen, Öystein som är född 1949 och har titeln SuppleantFosser, Jan Thorleif som är född 1936 och har titeln Suppleant, Hartvigsson, Tore Jörgen som är född 1946 och har titeln Suppleant, Hedelin, Bengt Roger som är född 1950 och har titeln Suppleant.