Ola Åhlund Medicin Konsult Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Ola Åhlund Medicin Konsult Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Strömstad. Det är nämligen den kommunen som Ola Åhlund Medicin Konsult Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Ola Åhlund Medicin Konsult Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1995-01-01.

Ola Åhlund Medicin Konsult Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1989-12-29.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Skottev. 16, 452 90, Strömstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Ola Åhlund Medicin Konsult Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0526-14540.

Strömstad arbetar för att bolag som Ola Åhlund Medicin Konsult Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Ola Åhlund Medicin Konsult Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västra Götalands län.

Bolaget skall bedriva dels medicinsk konsultverksamhet inkluderande mottagningsverksamhet, dels köp och försäljning av medicinsk och medicinskteknisk utrustning, dels handel med värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Ola Åhlund Medicin Konsult Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Ola Åhlund Medicin Konsult Aktiebolag och det är följande personer, Åhlund, Ola som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Boman, Liss Elisabet Turinna som är född 1950 och har titeln Suppleant, Möller, Bengt Olof som är född 1955 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Ola Åhlund Medicin Konsult Aktiebolag är 556380-3310.