Hogdals Konfektyr AB

Västra Götalands län

Information

Hogdals Konfektyr AB är ett av många verksamheter som finns i Strömstad. Det är nämligen den kommunen som Hogdals Konfektyr AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Hogdals Konfektyr AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1998-01-01.

Hogdals Konfektyr AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1995-08-04. Men sedan 1998-01-01 så har Hogdals Konfektyr AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till FÖRSTA VILLAGATAN 12, 504 53, Borås. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Hogdals Konfektyr AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 033-141423.

Strömstad arbetar för att verksamheter som Hogdals Konfektyr AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Hogdals Konfektyr AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall bedriva handel och produktion med konfektyrer, handel med tobak jämte äga och förvalta fast egendom samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Hogdals Konfektyr AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Hogdals Konfektyr AB och det är följande personer, Andersson, Per Daniel som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Philip som är född 1988 och har titeln Suppleant, Svensson, Claes-Owe som är född 1956 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Hogdals Konfektyr AB är 556516-8126.