Projektkompaniet i Sverige AB

Västra Götalands län

Information

Projektkompaniet i Sverige AB är ett av många bolag som finns i Strömstad. Det är nämligen den kommunen som Projektkompaniet i Sverige AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Projektkompaniet i Sverige AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1997-01-01.

Projektkompaniet i Sverige AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1995-07-31. Men sedan 1997-01-01 så har Projektkompaniet i Sverige AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Uddevallav. 3, 452 31, Strömstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Projektkompaniet i Sverige AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0526-60200.

Strömstad arbetar för att bolag som Projektkompaniet i Sverige AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Projektkompaniet i Sverige AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västra Götalands län.

Bolagets verksamhet skall vara att idka konsultativ verksamhet inom teknik, ekonomi, informationsteknik, data, marknadsföring och media, mekanik och fordonsteknik samt bedriva forskning och innovation inom kemiteknik, leasing och uthyrningsverksamhet, konstruktion och utveckling samt prototyptillverkning inom teknikområdet, bedriva förvaltning av företag, kapital "dock ej sådan verkksamhet som avses i Bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsbolag", och värdepapper samt fastigheter, bedriva handel med fordon, datautrustning och elektronik, företrädesvis hemelektronik, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Projektkompaniet i Sverige AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Projektkompaniet i Sverige AB och det är följande personer, Pettersson, Olof Marcus Christoffer som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Mörk, Ole Christian som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, Blomqvist, Lars Jonas som är född 1961 och har titeln Revisor, Roger Karlsson Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Projektkompaniet i Sverige AB är 556525-1062.