Hasse Hanssons Åkeri AB

Västra Götalands län

Information

Hasse Hanssons Åkeri AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Strömstad som är den kommunen där Hasse Hanssons Åkeri AB finns. I Strömstad så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Hasse Hanssons Åkeri AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Hasse Hanssons Åkeri AB har haft sedan 2001-01-16. Hasse Hanssons Åkeri AB har funnits sedan och 2001-01-16 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Hasse Hanssons Åkeri AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Ånnerödsv. 32, 452 92, Strömstad men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0526-12197.

Strömstad arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Hasse Hanssons Åkeri AB Privat, ej börsnoterat.

Hasse Hanssons Åkeri AB har idag 556603-8658 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Hansson, Hans-Olof -Hansson, Inger Gunilla är den som för stunden ansvarar för Hasse Hanssons Åkeri AB

Bolaget skall idka person- och godsbefodran ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Hasse Hanssons Åkeri AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hansson, Hans-Olof som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Inger Gunilla som är född 1963 och har titeln Suppleant, Orvelin, Jan-Olof som är född 1949 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .