Rederi AB Utrikes Linjer i Strömstad

Västra Götalands län

Information

Rederi AB Utrikes Linjer i Strömstad hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Strömstad som är den kommunen där Rederi AB Utrikes Linjer i Strömstad finns. I Strömstad så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Rederi AB Utrikes Linjer i Strömstad tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Rederi AB Utrikes Linjer i Strömstad har haft sedan 2004-11-25. Rederi AB Utrikes Linjer i Strömstad har funnits sedan och 2004-11-25 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Rederi AB Utrikes Linjer i Strömstad så kan ni göra det genom att skicka er post till Parkg. 4, 452 30, Strömstad men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0526-14000.

Strömstad arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Rederi AB Utrikes Linjer i Strömstad Privat, ej börsnoterat.

Rederi AB Utrikes Linjer i Strömstad har idag 556656-3945 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna Då styrelsen ska bestå av 2 ledamöter och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig. är den som för stunden ansvarar för Rederi AB Utrikes Linjer i Strömstad

Bolaget ska bedriva utrikes sjöfart, anordnande av resor ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Rederi AB Utrikes Linjer i Strömstad så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Dragsten, Jarle Atle Tande som är född och har titeln VD,Bosatt utomlands inom EES, Dragsten, Jarle Atle Tande som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Frömyhr, Runar som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Joneryd Glansberg, Karin Anita som är född 1954 och har titeln Delgivningsbar person, Andersson, Björn Erik Lennart som är född 1964 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.